Na Pielgrzymce Ogrodników

 8 czerwca 2014 r. 45-cio osobowa grupa sadowników ze Zrzeszenia „Stryjno Sad” uczestniczyła w XXX Jubileuszowej Pielgrzymce Ogrodników na Jasną Górę. Piękną uroczystość zorganizował w tym roku Prof. E. Makosz wraz z Towarzystwem Rozwoju Sadów Karłowych. Cieszymy się, że tak licznie reprezentowane było nasze Zrzeszenie w ogólnopolskim religijnym Święcie Ogrodników.

Autor:Zbigniew Chołyk

  
Nasi partnerzy: