Nasza historia

Zrzeszenie Producentów Owoców „Stryjno Sad” powstało z inicjatywy kilku sadowników z gminy Rybczewice w powiecie świdnickim. Zarejestrowane zostało 4 grudnia 1998 roku. Od początku istnienia głównym celem grupy było organizowanie wspólnej sprzedaży owoców, w szczególności jabłek a także poszerzanie wiedzy sadowniczej i wspólne zaopatrywanie się w środki produkcji.

Początkowo owoce sortowano we własnych gospodarstwach a sprzedaż odbywała się z wykorzystaniem indywidualnych kontaktów handlowych posiadanych przez członków. W roku 2000 zakupiono ze środków własnych i kredytu pierwszą elektroniczną linię sortującą Greefa MS 2000 i uruchomiono wspólną sortownię w gospodarstwie A. Rozwałki w Kolonii Stryjno. Po trzech latach sortownię przeniesiono do Kawęczyna, gdzie grupa zakupiła i zmodernizowała magazyny po byłej GS Kawęczyn.

 15 października  2006 roku zrzeszenie „Stryjno Sad” zostało wpisane do rejestru wstępnie uznanych grup producenckich i rozpoczął się 5-cio letni okres dużych inwestycji w ramach Planu Dochodzenia do Pełnego Uznania (PDU). Jesienią 2011 roku wszystkie planowane inwestycje zakończono. Powstał nowoczesny, dobrze wyposażony obiekt składający się z chłodni, sortowni i pakowni owoców a w dniu 14 listopada 2011 roku Z.P.O. „Stryjno Sad” zostało uznaną organizacją producencką (OP).

 

Nasi partnerzy: